Tüm Işlemler ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA - Ağaç Ürünler Ihraç Amerika Birleşik Devletleri

Tarih/

Tip

Menşei teslimat Ihracatçı Ithalatçı Miktar Brüt ağırlık Toplam Değer

27 Jul 2009

Densified wood in blocks, plates, strips or profiles

daha fazla...
deniz taşımacılığı

ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA (İsviçre)

GILLIG CORPORATION

26.63
Ton
174166
İsviçre
(BREMERHAVEN)
Amerika Birleşik Devletleri
(OAKLAND)