Tüm Işlemler HAINING WANSHENG SOFA COLTD - Articles Of Bedding Furnishing Gümrük Ticaret Verileri Için Amerika Birleşik Devletleri Işlemler - Dan Gelen 2009-01-01 To 2009-12-30

Tarih/

Tip

Menşei teslimat Ihracatçı Ithalatçı Miktar Brüt ağırlık Toplam Değer

13 May 2009

Articles of bedding/furnishing

daha fazla...
? › deniz taşımacılığı

HAINING WANSHENG SOFA CO.,LTD.

SAME AS CONSIGNEE (İspanya)

7.47
Ton
49688

(57035 SHANGHAI)
Amerika Birleşik Devletleri
(0005 VANCOUVER BC)