Tüm Işlemler FIEGE LOGISTIK SWITZERLAND LTD - Diğer Şeritler Gümrük Ticaret Verileri Için Amerika Birleşik Devletleri Işlemler - Dan Gelen 2009-01-01 To 2009-12-30

Tarih/

Tip

Menşei teslimat Ihracatçı Ithalatçı Miktar Brüt ağırlık Toplam Değer

30 Apr 2009

Diğer şeritler

daha fazla...
deniz taşımacılığı

FIEGE LOGISTIK (SWITZERLAND) LTD (İsviçre)

SBS WORLDWIDE INC. (Amerika Birleşik Devletleri)

55.09
Ton
78158
İsviçre
(42305 ANTWERP)
Amerika Birleşik Devletleri
(1601 CHARLESTON)