Tüm Işlemler ********EERS - Diğer Tomruklar Gümrük Ticaret Verileri Için Amerika Birleşik Devletleri - Iletişim Bilgileri Ile Nakliyeci - Lojistik Şirketleri Ithalatçılar Hariç

Tarih/

Tip

Menşei teslimat Ihracatçı Ithalatçı Miktar Brüt ağırlık Toplam Değer