İthalatçılar Veri - Diğer Sertağaç Kereste İhrac Edildi Almanya In Amerika Birleşik Devletleri

İthalat Tüm kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri Çin Güney Amerika Rusya Ukrayna Büyük Britanya Güney Kore Vietnam
İhracat Tüm kaynaklar       Rusya Ukrayna      
Amerika Birleşik Devletleri
En çok hangi Menşeiden ithalat miktarı