İhracatçılar Veri - Diğer Mobilyalar İhrac Edildi İsviçre In Rusya - Dan Gelen 2009-01-01 To 2009-12-30