EXW FCA FAS FOB CFR CIF DAT CPT DAP CIP DDP
Kamyon yükleme (nakliye) Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
İhracat-Gümrük Beyannamesi Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ithalat limanına taşıma Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ihracat limanında kamyon boşaltma Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ihracat limanında yükleme masrafları Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ithalat limanına taşıma Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ithalat limanında Boşaltma masrafları Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ithalat limanında kamyon yükleme Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Hedef yere nakliye Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
sigorta Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Seller Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Ithalat gümrükleme Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı
ithalat vergileri Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı
Incoterms ™ açıklaması özetlenmiş ve Incoterms ™ belirlenmesi için tek kaynak olmamalıdır. Ek bilgi edinilebilir Uluslararası Ticaret Odası

Seçilen Incoterm'e göre maliyetler alıcı ve satıcı arasında nasıl paylaşılır Burayı tıklayın
Incoterm tanım
EXW EX Works… olarak belirtilen yer
"Ex works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo, atölye, antrepo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Teslimden sonraki tüm masraf ve rizikolar alıcıya aittir. Diğer bir deyimle, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir.
KULLANIM: Çoklu taşımacılık dahil her türlü taşıma
FCA Free Carrier… varış belirtilen yerde
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. Navlun, Riziko ve tüm masraflar Alıcıya aittir.
KULLANIM: Çoklu taşımacılık dahil her türlü taşıma
FAS Free Alongside Ship… varış belirtilen yerde
Bu terim Deniz taşımacılığında kullanılır. Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir.
KULLANIM: sadece Denizcilik ve içsu taşımacılığında
FOB Free On Board… varış belirtilen yerde
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider (navlun) yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir.
KULLANIM: sadece Denizcilik ve içsu taşımacılığında
CFR Cost, and Freight… varış belirtilen yerde
“Cost and Freight” yani "Maliyet ve navlun" Satıcının, malların boşaltma limanına kadar ulaştırılmasıyla yükümlü olduğu satış şekli. Satıcı, yükün sigorta ettirilmesinden sorumlu değildir. Yükün geminin bordasına geçtiği andan başlayarak meydana gelebilec
KULLANIM: sadece Denizcilik ve içsu taşımacılığında
CIF Cost, Insurance, Freight… varış belirtilen yerde
CIF: Bu teslim şeklinde, satıcı ihraç edeceği malları, gümrük işlemlerini tamamlamış, asgari teminat sağlayan bir sigorta yaptırmış olarak yükleme limanına getirir ve gemiye yükler. Bu teslim şeklinde satıcı ayrıca malın varış limanına kadar olan navlun (taşıma ücreti) ücretini de öder. Malın satıcı tarafından varış limanına kadar olan taşıma ücreti ödenerek, gemiye yükletilmesinden sonra ortaya çıkacak tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir.
KULLANIM: sadece Denizcilik ve içsu taşımacılığında
DAT Terminal Teslim (Varış olarak adlandırılmış liman veya terminal)
Satıcı gümrük masrafları haricinde belirtilen terminale kadar taşıma masraflarını öder ve terminaldeki boşaltma noktasına kadar tüm riskleri üstlenir.
KULLANIM:
CPT Carriage Paid To… varış belirtilen yerde
“Taşıma ödenmiş olarak….” terimi, satıcının malları bizzat kendisinin seçtiği ve anlaşma yaptığı taşıyıcıya, malların, ihracı ile ilgili gümrük işlemleri yapılmış, belirtilen varış yerine gönderilmesi için gereken taşıma masrafları ödenmiş olarak teslim edeceği ve malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili taşıma ücreti hariç diğer tüm masraf ve risklerin alıcıya geçeceği anlamına gelir.
KULLANIM: Çoklu taşımacılık dahil her türlü taşıma
DAP Adres Teslim (Varış olarak adlandırılmış yer)
Satıcı gümrük masrafları haricinde belirtilen yere taşıma masraflarını öder ve alıcı boşaltma noktasına kadar olan tüm riskleri üstlenir.
KULLANIM:
CIP Carriage and Insurance Paid To… varış belirtilen yerde
“Carriage and Insurance Paid to...” yani CIP teslim şeklinde satıcı, ihraç edeceği malları, ihracat gümrük işlemlerini tamamlamış, asgari teminat sağlayan bir sigorta yaptırmış olarak nakliye aracına yükler. Bu teslim şeklinde satıcı ayrıca malın varış yerine kadar olan navlun (taşıma ücreti) ücretini de öder. Malın satıcı tarafından varış yerine kadar olan taşıma masrafları ödenerek, nakliye aracına yüklenmesinden sonra ortaya çıkacak tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir.
KULLANIM: Çoklu taşımacılık dahil her türlü taşıma
DDP Delivered Duty Paid… varış belirtilen yerde
Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır; ancak DDP teslim şeklinde satıcı ithalat işlemlerini de gerçekleştirir ve ithalatla ilgili gümrük vergilerini öder. Bu teslim şekli alıcının sorumluluğunun en az olduğu teslim şeklidir. Alıcı sanki ülke içerisinde herhangi bir firmadan mal alıyormuş gibidir.
KULLANIM: Çoklu taşımacılık dahil her türlü taşıma