• talep
  18161587
  28 Mar 2017 10:39
 • Kerestelik Tomruklar, Lime Tree

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Lime Tree (Ihlamur), Kalite: a/b/c, Hacim: 2000+ m3 aylık, Çap: 25+ cm, Uzunluk: 3+ m
 • Çin
 • talep
  18161579
  28 Mar 2017 10:06
 • Kerestelik Tomruklar, Meşe

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Meşe (Amerikan Red - Menşei: Amerika), Hacim: 300 m3 Spot - 1 kez, Çap: 12 in, Uzunluk: 7- ft
 • Çin
 • talep
  18161586
  28 Mar 2017 10:34
 • Kerestelik Tomruklar, Huş Ağacı

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Huş ağacı (Avrupa), Köken: Rusya, Kalite: a/b, Hacim: 2000+ m3 aylık, Çap: 300+ mm, Uzunluk: 2000+ mm
 • Çin
 • talep
  18161498
  28 Mar 2017 03:27
 • Kerestelik Tomruklar, Ceviz

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Ceviz (Amerikan Siyah), Hacim: 300 m3 Spot - 1 kez, Çap: 12 in, Uzunluk: 7- ft
 • Çin
 • talep
  18161447
  27 Mar 2017 15:42
 • Kerestelik Tomruklar, Meşe

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Meşe (Avrupa), Kalite: endüstriyel tomruklar, Hacim: 1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 30cm+ mm, Uzunluk: 3.00 m
 • Litvanya
 • talep
  18161316
  27 Mar 2017 06:57
 • Endüstriyel Tomruklar, Meşe

 • Ürün: Endüstriyel Tomruklar, Tür: Meşe (Avrupa), Köken: Fransa, Kalite: Kerestelik Ahşap- 1st/2nd/3rd choices A/B/C, Hacim: 300-1000 m3 aylık, Çap: 30-39;40+ cm, Uzunluk: 4+ m
 • CIF , Çin
 • Çin
 • talep
  18161312
  27 Mar 2017 06:03
 • Kerestelik Tomruklar, Meşe

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Meşe (Avrupa), Kalite: a/b/c, Hacim: 300 m3 aylık, Çap: 30+ cm, Uzunluk: 3.00 m
 • Çin
 • talep
  18161645
  28 Mar 2017 14:21
 • Kerestelik Tomruklar, Ceviz

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Ceviz (Avrupa), Köken: Makedonya, Kalite: a/b, Hacim: 50 - 100 m3 Spot - 1 kez, Çap: 30 cm, Uzunluk: 210 cm
 • Bosna-Hersek
 • talep
  18161572
  28 Mar 2017 09:45
 • Kerestelik Tomruklar, Elliotis Çam , FSC

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Elliotis Çam (Pinus Elliotis), Köken: Brezilya, Hacim: 45-1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 11~40 mm, Uzunluk: 2.6, 3.9, 5.8 m, Kalite: 修枝无节,A级锯材原木(Pure log, A grade saw log)
 • CFR , Brezilya
 • Tayvan
 • teklif
  18161571
  28 Mar 2017 09:43
 • Kerestelik Tomruklar, Elliotis Çam , FSC

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Elliotis Çam (Pinus Elliotis), Köken: Brezilya, Hacim: 45 - 1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 11~40 mm, Uzunluk: 2.6, 3.9, 5.8 m, Kalite: 修枝无节,A级锯材原木(Pure log, A grade saw log)
 • Tayvan
 • talep
  18161565
  28 Mar 2017 09:27
 • Kerestelik Tomruklar, Radiata Çam , FSC

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Radiata Çam (Pinus radiata, insignis), Köken: Şili, Hacim: 45-1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 18+ cm, Uzunluk: 3.9,5.1,5.8 m, Kalite: 修枝无节,A级规格(Pure log , A garde Saw log)
 • CFR
 • Tayvan
 • teklif
  18161564
  28 Mar 2017 09:24
 • Kerestelik Tomruklar, Radiata Çam , FSC

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Radiata Çam (Pinus radiata, insignis), Köken: Şili, Hacim: 45 - 1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 18+ mm, Uzunluk: 3.9, 5.1, 5.8 m, Kalite: 修枝无节,A级规格(Pure log , A garde Saw log)
 • Tayvan
 • talep
  18161560
  28 Mar 2017 09:20
 • Kerestelik Tomruklar, Elliotis Çam

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Elliotis Çam (Pinus Elliotis), Hacim: 45-1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 11-40 mm, Uzunluk: 5.1,5.8 m, Kalite: 修枝无节,A级材料(Pure log , A grade Saw log)
 • CFR , Uruguay
 • Tayvan
 • teklif
  18161557
  28 Mar 2017 09:17
 • Kerestelik Tomruklar, Elliotis Çam , FSC

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Elliotis Çam (Pinus Elliotis), Köken: Uruguay, Hacim: 45 - 1000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 11-40 mm, Uzunluk: 5.1,5.8 m, Kalite: 修枝无节,A级材料(Pure log , A grade Saw log)
 • Tayvan
 • teklif
  18154164
  27 Mar 2017 18:22
 • Kerestelik Tomruklar, Lime Tree

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Lime Tree (Ihlamur), Kalite: a/b/c, Hacim: 1200.0 - 1500.0 m3 aylık, Çap: 25+ cm, Uzunluk: 3+ m
 • teklif
  18152907
  25 Mar 2017 14:24
 • Kerestelik Tomruklar, Tüm Iğne Yapraklı

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Tüm iğne yapraklı, Köken: Fransa, Hacim: 2000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 25-70 cm, Uzunluk: 4.10-6.20 m, Kalite: Charpente
 • Fransa
 • teklif
  18152927
  25 Mar 2017 14:22
 • Kerestelik Tomruklar, Douglas Köknar

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Douglas köknar (Pseudotsuga), Köken: Fransa, Hacim: 2000 m3 Spot - 1 kez, Çap: 30-70+ cm, Uzunluk: 6.20-11.30 m, Kalite: Charpente
 • Fransa
 • talep
  18161407
  27 Mar 2017 12:05
 • Kaplamalık Tomruklar, Ladin - Whitewood

 • Ürün: Kaplamalık Tomruklar, Tür: Ladin (Picea abies) - Whitewood, Hacim: 500 m3 Spot - 1 kez, Çap: +50 mm, Uzunluk: +2000 mm, Kalite: AB
 • Çin
 • talep
  18161356
  27 Mar 2017 09:16
 • Kerestelik Tomruklar, SPF

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: SPF (Kuzey Amerika), Hacim: 100 m3 Spot - 1 kez, Çap: 500 mm, Uzunluk: 2000 mm, Kalite: AB
 • Çin
 • teklif
  18160635
  22 Mar 2017 22:33
 • İnşaatlık Yuvarlak Kirişiler, Akasya

 • Ürün: İnşaatlık yuvarlak kirişiler, Tür: akasya, Köken: Macaristan, Kalite: a, Hacim: 12 - 27 m3 Spot - 1 kez, Çap: 8 - 18 cm, Uzunluk: 1,0 - 4,0 m
 • teklif
  18151446
  25 Mar 2017 14:42
 • Kerestelik Tomruklar, Dişbudak

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Dişbudak (Beyaz) (Avrupa), Köken: Belçika, Hacim: 300+ - - m3 aylık, Çap: 30+ cm, Uzunluk: 3+ m
 • Belçika
 • talep
  18065808
  23 Mar 2017 14:37
 • Kerestelik Tomruklar, White Köknar

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: White köknar (Abies concolor), Hacim: 10000+ m3 aylık, Çap: 20+ cm, Uzunluk: 2.8, 3.8, 5.8, 11.5 m, Kalite: ABC
 • Çin
 • teklif
  18143800
  25 Mar 2017 14:41
 • Kerestelik Tomruklar, Meşe

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Meşe (Avrupa), Kalite: a/b/c, Hacim: 200 m3 aylık, Çap: 30+ cm, Uzunluk: 3.00 m
 • Belçika
 • talep
  18065809
  23 Mar 2017 14:37
 • Kerestelik Tomruklar, Ponderosa Çamı

 • Ürün: Kerestelik Tomruklar, Tür: Ponderosa çamı, Hacim: 10000+ m3 aylık, Çap: 20+ cm, Uzunluk: 2.8, 3.8, 5.8, 11.5 m, Kalite: ABC
 • Çin
Haven’t found what you were looking for? Teklif Gir Talep Gir